Proje Yönetimi

ERP/İnsan Kaynakları proje adımları:
 

Ön Analiz

Projenin başlangıcında gerçekçi bir plan yaparak sağlıklı bir teklif oluşturmasını sağlayıp , tespit edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığını görme imkanı verir ve projenin başlangıcına ışık tutmanızı sağlarız.
 

Analiz ve Tasarım

Ön analizde belirlenen hedefler için proje detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Bu plan çerçevesinde sistemin kurulabilmesi için gerekli her türlü bilgi toplanır. Gereken tasarımlar Müşteri Proje Grubu ile birlikte yapılarak “Analiz ve Tasarım Raporu” oluşturulur.
 

Kurulum, Danışmanlık ve Proje Yönetimi

Kurulum, Danışmanlık ve Proje Yönetimi sürecinde Analiz ve Tasarım Raporunda hareketle hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. Belirlenen anahtar kullanıcılara, pekiştirme eğitimi verilir.
 

Canlı Kullanıma Geçiş

Canlı Kullanıma Geçiş, aşamasında bütün testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır.
 

Durum Analiz/İyileştirme

Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra metodoloji ile iyileştirme yöntemleri firmanıza sunulmaktadır. Sorunun kaynağı yanlış kurgulanmış bir implementasyon, hatalı veri girişinin neden olduğu raporlama aksaklıkları, yazılım yetersizliği veya gelişen ve değişiklik gösteren yeni ihtiyaçlar veya daha pek çok neden olabilir. ERP, CRM ve İleri Seviye Raporlama, BI konularındaki gelişmeleri yakınen takip eden Tetraport danışmanları ihtiyacınıza en uygun ve en düşük maliyetli yol haritasını sizlere sunmaktadır.

  • Sorunu Kavra
  • Çözüm Üret
  • Hayata Geçir

adımları ile özetleyebileceğimiz bu metodoloji, Logo ERP’den en üst düzeyde verim almanızı sağlamaktadır.

Raporlama

Maliyetler Muhasebesi , İş Zekası , Analitik Uygulamalar Konusunda En Doğru Raporlama
 

Maliyet Muhasebesi ve Raporlama

Tetraport yazılım olarak firmanıza özel esnek ve detaylı maliyetlendirme yapısı oluşturuyoruz. Ürün ve operasyon maliyetlerinizi , ürünlerinizin stok değerlerinizi inceleyerek ürün satış fiyatınızı belirlemede ve kar oranınızı istenilen seviyeye çekmenize yardımcı oluyoruz. Firmanız için karlılıkları için pek çok parametreyi hesaplamakla beraber uygun bütçe ve ileriye yönelik planlama yapmanızı sağlıyoruz. Maliyetler ve bütçe konusunda kesintisiz destek sağlıyoruz.

İş Zekası, Analitik Uygulamalar ve Raporlama

Tetraport yazılım , standart raporlardan yasal raporlara, konsolide mali tablolardan stratejik raporlamaya kadar farklı yelpazedeki ihtiyaçları, çeşitli uygulamalardan elde edilen verileri tek bir platformda toplayarak bilgiye, bilgilerin de karara dönüştürülmesini sağlamaktayız. Firmanıza her alandaki farklı raporlama ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun raporlama araçları ile çözüm üreterek ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmaktayız.