İhracat E-fatura Sisteminde İskonto ve Navlun Sigorta Uygulaması

ihracatta-iskonto-ve-navlun-sigorta-v2 tiny

İhracat E-fatura Sisteminde İskonto ve Navlun Sigorta Uygulaması

İhracat E-fatura uygulamasında iskonto ve navlun sigorta tutarları fatura kalemlerine yansıtılarak fatura düzenlenmeli. İskonto varsa tutarların iskonto düşülmüş hali, navlun sigorta varsa fatura kalemlerine navlun sigorta eklenmiş hali yansıtılmalıdır. Bu şekilde oluşturulmayan faturalar hatalara neden olacak. Navlun sigortası, nakliye sırasında müşterilerin mallarında meydana gelen hasar ve ya kayıplar için nakliye şirketinin sorumluluğunu kapsar.

İhracatçı firmanın faturada navlun, iskonto gibi değerleri yanlış beyan etmesi beyanname bilgileri ile örtüşmemesine ve tescilde hata alınmasına sebep olur.

İhracat E-fatura Sisteminde İskonto Hata Örneği

Faturada iskonto var ise E-fatura düzenlemede en çok yapılan hata: İskonto bedelinin kalem tutarlarından düşülmeden fatura satırlarına yazılmasıdır. (iskontosuz hali ) Beyanname üzerinde yer alan kalem veya kalemlerde kalem kıymetleri iskonto var ise düşülerek beyan edilir. Ancak faturada yer alan fatura kalemlerinde mal hizmet tutarı alanına iskonto düşülmemiş kıymet yazılır ise tutarsızlığa neden olmaktadır. Bu durumda beyanname kalem kıymeti iskontolu , fatura kalem kıymeti iskontosuz tutar olmuş olacaktır. Bu tutarsızlıkta hata alınmasına neden olacaktır. Bu durumda : Fatura toplamları hatalı cevabı gelecektir.

Olması Gereken:

Faturada iskonto var ise fatura kalemlerine iskonto düşülmüş kıymetler yazılmalıdır. (mal hizmet tutarı alanına) Ve Fatura iskonto uygulanmış şekli ile düzenlenmelidir.

İhracat E-fatura Sisteminde Navlun Sigorta Hata Örneği

İhracatçı firma tarafından fatura düzenlendiğinde faturada navlun, sigorta gibi bir değerler var ise fatura kalemleri FOB kıymet üzerinden düzenleniyor.

Olması Gereken:

C ile başlayan teslim şekillerinde fatura kalemleri navlun sigorta eklenerek oluşturulmalıdır . Bu durumda fatura kalemlerinin kıymeti kesinlikle FOB KIYMET OLMAMALIDIR. Navlun veya navlun+sigorta değeri var ise beyannamede bu değerler Fob kıymete eklenerek cıf kıymet hesaplanmaktadır. Faturada eğer navlun sigorta değeri olduğu halde satırlar Fob olarak yazılır ise beyanname ile tutarsızlığa neden olur. Bu durumda : Fatura toplamları hatalı cevabı gelecektir.

Paylaş

Site içinde arayın.

Dijitalleşme hikayenize birlikte başlayalım.

Formu doldurun, size ulaşalım!
ya da bizi arayın