İnsan kaynakları yönetimi

Logo insan kaynakları yönetimi ile işletmeniz için en doğru kararları alın!

İnsan kaynaklarının en etkin şekilde oluşturulması ve yönetilmesi şirketlerin finansal sonuçlarına doğrudan etki etmektedir. İşe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden marjinal haklara kadar genel olarak insan kaynakları ile ilgili tüm süreçlerin yönetilmesi bu nedenle bir şirketin yapabileceği en önemli yatırımlardan biridir. İK’ya özel çözümler, tüm İK süreç ve operasyonlarını tek bir platforma entegre ederek organizasyon yapısını güçlendirir. Bu çözümlerin yasal değişikliklere göre düzenli olarak güncellenmesi, mevzuata uyumu ve etkin insan kaynakları yönetimini sağlar.

Logo’nun insan kaynakları yönetimi çözümleri; Logo j-HR, Logo Tiger HR, ve Logo Payroll‘dur.

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize ediyor.

İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin finansal durumunu belirliyor. İnsan kaynakları yönetiminde mevzuattaki değişikliklere göre etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de İnsan kaynakları yönetimi çözümleri kullanılıyor.

Logo, İK odaklı çözümleri.

Logo, İK odaklı çözümlerle tüm insan kaynakları yönetimi ve operasyonlarını tek bir platformda toplayarak şirketin organizasyon yapısını güçlendiriyor. Portföy, ihtiyaca göre geliştirilebilen modüler çözümlerden oluşmakta olup, web seçenekleri de sunulmaktadır. İnsan Kaynakları (İK) çözümleri, hızlı ve verimli insan kaynakları yönetimini sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırır.

  • Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi
  • Zaman ve iş gücü tasarrufu
  • Web üzerinden kullanım imkanı
  • Yasal mevzuata uyum
  • Portal üzerinden self-servis kullanım

Küreselleşme ile birlikte en önemli iş kaynağının insan olduğu varsayımıyla insan kaynakları yönetimi kavramı gelişmiş ve genişlemiştir. En etkin insan kaynakları yönetiminin finansal sonuçlarda etkili olması, insan kaynakları yönetiminin etkin bir platform üzerinden yönetilmesini de gerektirmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?.

İşletmeler, hedeflerine ve başarılarına ulaşmak için fiziksel kaynaklara (hammaddeler, makineler), finansal kaynaklara (sermaye, kar) ve insan kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Tüm bu kaynaklar önemli olmakla birlikte, insan kaynakları rekabet avantajı sağlayacak en olası kaynak olarak kabul edilmektedir. İnsan kaynakları işletme yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

İnsan kaynağının taşıdığı önem, işletmelerde şu iki işlevi temel örgüt kültürü unsurları arasına yerleştiriyor:

  • Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ile ele alma
  • Kurum kültürüne uygun çalışan politikası geliştirme

Birçok şirket insan kaynakları yönetimini farklı şekillerde tanımlamaktadır. Tanımı değişse de insanı merkeze alır. İnsan kaynakları yönetiminin birincil amacı, organizasyonun verimliliğini ve gücünü artırmaktır ve hedefleri gerçekleştirmenin ilk adımı işe alım süreci ile başlar.

Çalışanlarının bilgi, yetenek ve becerilerini birçok yönden suistimal eden ve birçok yönden çalışanlarını karşılamayan şirketler, yan haklardan iş yüküne kadar rekabet ortamından uzak durmaktadır. Rekabet avantajı elde eden şirketler ise çalışanları, şirket için gerekli kaynakların ötesinde geliştirilmesi gereken beceriler olarak görmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, yalnızca mevcut çalışanları daha çekici hale getirmeye değil, aynı zamanda yeni insan kaynaklarını daha verimli hale getirmeye odaklanır. İşe alımdan performans değerlendirmeye, tatil takibinden marjinal faydalara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. İnsan kaynakları yönetim sistemi, şirketin daha verimli sonuçlara ve daha iyi finansal performansa ulaşmasını sağlar.

İnsan kaynakları yönetimi bileşenleri, çalışan verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. İK planlaması, insan kaynaklarının en önemli işlevidir ve en yüksek çalışan verimliliğini sağlayacak ortamı hazırlar. İşe alma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, bordro yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer insan kaynakları yönetimi işlevlerinden bahsedilmiştir.

Yetkinlikler, kariyer fırsatları, fırsat eşitliği, iş güvenliği ve demokratik çalışma ortamı insan kaynakları yönetiminin ilkeleri olarak kabul edilir. Bu ilkeler doğrultusunda geliştirilen insan kaynakları programları organizasyon yapısını güçlendirmektedir. Tüm süreçleri tek bir platformda birleştiren çözümler, yasadaki değişikliklere göre sürekli güncellenmektedir. Bu sayede yasal düzenlemelere uyum garanti altına alınmakta ve İK süreçleri en verimli şekilde yönetilmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi yazılımları IK departmanlarına ne kazandırır?.

Logo insan kaynakları yönetimi stratejisine uygun olarak oluşturduğu insan odaklı çözümler, tüm İK operasyonlarını tek platformda topluyor. Gerektiğinde geliştirilebilen modüler çözümlerden oluşan çözümler de web üzerinde sunulmaktadır. İK çözümleri çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artırır. Çözümler, genel olarak tüm insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirir, daha hızlı insan kaynakları yönetimi sağlar ve işletmeler için zamandan tasarruf sağlar.

İnsan kaynakları (IK) yönetimi nasıl yapılıyor?.

İnsan kaynakları yönetiminde birçok insan kaynakları yönetimi sürecinin ele alınması ve mevcut mevzuatın dikkate alınması gerekmektedir. İnsan kaynakları çözümleri, süreçleri otomatikleştirerek ve güncellemelerle yasal uyumu sağlayarak insan kaynakları yönetimi gereksinimlerini karşılar. Bu nedenle her sektördeki şirketler insan kaynaklarını yönetmek için insan kaynakları yazılımlarını kullanır.

Logo İnsan kaynakları yönetimi ürünleri.

Sık Sorulan Sorular.

İnsan kaynakları (İK) yönetimi çözümleri farklı sektördeki farklı ölçekteki işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Logo her ölçekten işletme için insan kaynakları  yönetimi çözümleri sunuyor.

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştiriyor. Bu çözümler ihtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşuyor.

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, işe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden yan haklara kadar birçok süreci ele alıyor. Mevzuattaki değişikliklere göre güncellendiği için yasal uyumluluğu da sağlıyor. Dolayısıyla işletmeler için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri sayesinde insan kaynağından en verimli şekilde yararlanmak mümkün oluyor. Bu sayede finansal sonuçlar da olumlu etkileniyor. Çalışan memnuniyeti artıyor ve organizasyon yapısı güçleniyor.

Bizimle çalışın,
Anında sonuçlarla işinizi büyütün

Site içinde arayın.

Dijitalleşme hikayenize birlikte başlayalım.

Formu doldurun, size ulaşalım!
ya da bizi arayın