WMS Logo Depo Yönetim Sistemleri

Depo yönetimi için süreçlerinizi kontrol ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Tedarik zincirinde özellikle son 10 yılda yaşanan hızlı değişimler, maliyetleri ve iş kalitesini kontrol etmek için Depo Yönetim Sistemleri (WMS) çözümlerinin kullanımını neredeyse zorunlu hale getirdi. İster bir e-ticaret siteniz olsun, ister bir perakende zinciriniz olsun, üretici veya distribütör olarak; Bu sistemler depolama, nakliye ve iş akışları için birçok avantaj sunar. Teknoloji geliştirme ve donanım yazılımlarının Android işletim sistemi ile uygulanması, Depo Yönetim Sistemi gibi uygulamalar sadece çok büyük değil; bu da onu tercih edilen orta ve küçük işletme yapar. Depo yönetimi yazılım çözümlerini ve faydalarını keşfederek işinizi daha verimli ve etkin bir şekilde yürütebilirsiniz.

Depo Yönetim Sistemi, bir işletmenin tüm değer zincirindeki en kritik öğelerden biridir. Üretim, satış ekipleri, satış noktaları ve depo arasındaki süreçlerin entegrasyonu ve bütünleşik yönetimi sayesinde hizmet kalitesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artar. Aynı zamanda tüm depo süreçleri tek noktadan yönetilip takip edilebildiği ve otomasyon sayesinde insan kaynaklı hatalar en aza indirildiği için maliyetler düşer, verimlilik artar.

Hangi ölçekte olursa olsun, depo süreçleri bulunan tüm işletmeler Depo Yönetim Sisteminden yararlanabilir.

Depo Yönetim Sistemi seçiminde, sadece stok tutma ya da sevkiyat aşamalarını değil, depo süreçlerinin tamamını kapsayan bir çözümün tercih edilmesi büyük önem taşır. Böylece müşteriye kadar ulaşan sürecin tamamında otomasyon ve kontrol sağlanır. İşletmedeki farklı sistemlerle entegre çalışabilen, el terminallerini sisteme dahil eden, saha satış ekiplerinin kullanımına açık ve ihtiyaca göre zenginleştirilebilen sistemleri tercih etmek gerekir.

Depo Yönetim Sistemi - WMS Nedir?.

Depo Yönetim Sistemi ya da global adıyla Warehouse Management System, deponun günlük işleyişini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır. Depo takip programı olarak bilinen WMS; Toptan ve perakende, üretim ve dağıtım şirketlerinin sıklıkla karşılaştığı birçok sorunun çözülmesine yardımcı oldu. WMS, envanter ve konum izleme gibi görevlerin merkezi yönetimini sağlar. Stok takip yazılımları da tüm LOGO ERP çözümlerini entegre ederek entegre bir şekilde çalışabilir. Şirket genelindeki tüm süreçler birbirine bağlı, akıcı ve sorunsuz olabilir. Tedarik zinciri çoğu işletme için önemli bir maliyet merkezi olduğundan, envanter otomasyonu bu adımların her birini daha verimli hale getirerek zamandan, paradan ve işçilikten tasarruf sağlayabilir.

Depo Yönetim Sistemi - WMS Ne İşe Yarar? .

Depo ve depo yönetim sistemleri, genellikle hammaddeleri bitmiş ürünlere dönüştürmek için gereken adımlar ve süreçler olarak tanımlanan tedarik zinciri yönetiminde (SCM) önemli bir rol oynamaktadır. Depo yazılımı, gerekli kalemlerin (hammaddeler, bitmiş ürünler ve diğer stoklar) depolanmasının etkin yönetimi ile tüm süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Kaliteden ödün vermeden operasyonların hızlı ve verimli yürütülmesi için depo programı; Şirketlerin ortakları ve müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmasına ve verimlilikten yararlanarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Depo Yönetim Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir?.

 • Mal Kabul Süreci

WMS, şirketlerin iş kurallarına ve envanter akışına dayalı olarak öğeleri en verimli şekilde almasına, işlemesine ve yerleştirmesine yardımcı olur. Ayrıca ERP yazılım çözümlerinin entegrasyonunu destekleyerek tüm operasyonel sürecin verimliliğini artırır.

 • Stok Yönetimi

Envanter takip yazılımı, nakliye ve mağazalara yapılan satışlar da dahil olmak üzere herhangi bir yerdeki bir kuruluşun envanterinin gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar. Depo programı çözümleri; Gelişmiş analiz ve seri/parti takibi, palet takibi, raf takibi, hasarlı, reddedilen ve engellenen kalemlerin, ürünlerin ve tedarikçi performansının takibi ile envanter sayımı ve talep tahminini destekler.

 • Sayım

WMS depo yazılımı, tüm numaralandırma işlemlerini maksimum verimlilikle gerçekleştirmek için bir dizi çözüm sunar. El terminali sayımı, anlık stok takibi ve seri/parti karşılaştırmaları gibi uygulamalar tüm işlemleri kontrol etmeyi ve gerçekleştirmeyi kolaylaştırır ve hataları en aza indirir.

 • Sevkiyat

Birçok depolama sistemi, teslimat sürecini hızlandırmak için nakliye ve lojistik yönetim yazılımıyla birlikte gelir. Gerçek zamanlı bir depo takip programı ile şirketler, ürünlerin zamanında doğru yere ulaştığını kontrol edebilir. Ek olarak, FIFO / FEFO elleçleme ve zayıf yük trafiğinin önlenmesi gibi çözümler, nakliye süreçlerini kolaylaştırır.

 • İş Gücü Yönetimi

WMS; Depo çalışanları, işçilik maliyetleri, yanıt süreleri, üretkenlik boşlukları, planlanmış eğitimler ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak satış yönetimini destekler. Bu, şirketlerin uygun personel rollerini ve sorumluluklarını daha etkin bir şekilde atamasına, performansı izlemesine ve operasyonları yönetmesine olanak tanır.

 • Depo Düzeni ve Veri Analitiği

Gerçek zamanlı veriler, manuel veri toplama yöntemlerinden daha güvenilir bir depo yönetimi çözümü sağlayarak hataları ortadan kaldırır ve süreci önemli ölçüde hızlandırır. Bu veriler aynı zamanda zamanında teslimatı, envanter doğruluğunu, dağıtım maliyetlerini, sipariş döngü sürelerini ve diğer önemli ölçütleri kontrol etmek için bir veri ambarını kullanarak görsel raporlar oluşturur.

 • İade takibi

Farklı büyüklükteki tüm firmalar, depo yönetim sistemleri ile iade süreçlerini maksimum verimlilik ve etkinlikle yönetebilmektedir. Gelir kontrolleri ve iyi/kötü gelir operasyonlarını yöneterek depo süreçlerini yönetebilirsiniz.

 • Üretim

WMS, tahminden siparişe, depodan tedarikçilere teslimata, üretim planlamasından uygulamaya kadar birçok birbiriyle bağlantılı ve örtüşen operasyonun doğru şekilde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda sevkiyat, makbuz ve kalite kontrol için çözümler geliştirerek tüm üretim operasyonlarını düzene sokar. Üretim adres tanımlama, üretim emri desteği, iş yerindeki tüketim ve atık miktarının değişimi, otomatik tüketim/atık üretimi ve üretim maliyetlerine bağlantı içeren bir modül ile tüm üretim süreçlerinin uçtan uca yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Logo WMS Çözümlerinin Özellikleri Nelerdir?.

WMS platformu logosu; Büyük şirketler için çözümler üreterek kaynak koruma ve yönetim sürecinin her aşamasında verimlilik sağlar. WMS Logo platformunun başlıca özelliklerinden şu şekilde bahsedilebilir:

 • Geniş modül seçeneği, satın almadan etiketlemeye kadar tüm depo süreçlerini otomatize ediyor.

 • En yeni barkod ve RFID gibi teknolojilerle uyum şekilde çalışarak verimliliği artırıyor.

 • El terminalleriyle entegre olan sistem, depolama işlemlerini pratik hale getiriyor.

 • İşletmelerin hedeflerine daha iyi ulaşabilmesi için raporlama ve uyarlama araçları sunuyor.

 • Üç boyutlu depolama çözümleri, fiziksel efor sarf etmeden maksimum verimlilik elde etmeye yardımcı oluyor.

 • Paletli depolara özel geliştirilen AS/RS sistemlerine uygun Robot modülü, otomatik süreçlerin kontrolünü gerçekleştiriyor.

Logo WMS ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm depolama kaynak ve süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Logo WMS’nin temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

 • Mal kabul kontrolü ile depoya giren tüm ürünlerin doğru şekilde kontrol edilmesini ve insan hatalarının minimuma inmesini sağlıyor.

 • Manuel olarak gerçekleştirilen tüm stok kayıt ve sayım işlemlerini otomatize ederek zamandan büyük ölçüde tasarruf etmeye yardımcı oluyor.

 • Üretim sürecinin her aşamasında gerçekleşen güncellemeleri el terminalleriyle yöneterek verimliliği artırıyor.

 • El terminalleriyle gerçekleştirilen kontroller sayesinde hatalı sevkiyatlar elimine ediliyor.

 • İki boyutlu barkod desteği, bilgileri otomatik olarak kontrol etmeyi sağlıyor.

 • Kritik önem taşıyan sektörlerde seri/lot numarası takibi gerçekleştirerek izlenebilirliği kolaylaştırıyor.

Logo Depo Yönetim Sistemleri Kullanmanın İşletmelere Avantajları Nelerdir?.

Logo Depo Yönetim Sistemi yazılımının kullanılması, müşterilerin doğru ürünleri zamanında almalarını, karlarınızı artırmalarını ve depolama operasyonlarına fayda sağlamalarını sağlar. Bir dizi yeni nesil Logo yazılımı ve teknolojisi ile çalışan WMS çözümleri ile tüm iş süreçlerinizi merkezileştirebilir ve her aşamada fayda yaratabilirsiniz:

Atık azaltma
Depolama sistemlerinin faydaları açısından daha iyi depolama alanı, depolama ve personel; Bu, israfı azaltmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olacaktır. Sürecin her aşamasının verimliliği, her tür kaynağın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Depo süreci optimizasyonu
WMS programı, stoktan girişe, paketlemeden sevkiyata kadar darboğazları ve kötü süreçleri belirlemek için bir veri ambarı oluşturur. Bu çözümler sayesinde şirket hisselerini daha iyi yönetebilmektedir. Daha hızlı iş süreçleri
WMS sistemleri sayesinde üretimden teslimata kadar tüm kaynaklar ve süreçler daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilebilmekte, bu sayede firmaların hızı artırılmaktadır.

Artan esneklik
Depo otomasyon programı, bir dizi anketin ardından sipariş sayısındaki değişiklikleri paylaşır.

İnsan hatasını azaltmak ve personelden tasarruf etmek
Sipariş doğruluğunu artırmak ve depoda geçirilen süreyi azaltmak için mal giriş süreçlerinin basit ve verimli uygulamalarını sunar. Bu, manuel işlemlerde olası insan hatasını azaltır. Ayrıca verimli depo yönetimi, personel maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir. Olayları gerçek zamanlı olarak izleyin
Bu, malzeme veya ürünün tüm depoda tam olarak nerede olduğunu görmek için seri/lot numaraları ve lot numaraları ile stokları takip etmenizi sağlar, böylece tedarik zincirini takip edebilirsiniz. Bu özellik, hem müşteri hem de perakendeci için alışverişi daha eğlenceli hale getirir.

Performansı iyileştirmeye devam edin
Süreç değişiklikleri şirketlerin büyümesini sağlamak için çok önemlidir. İyi bir WMS, şirketlerin istikrarlı bir şekilde büyümesini kolaylaştırabilir. İade edilen, hasarlı veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yönetimini optimize ederek işletmelerin verimliliğine ve etkinliğine katkıda bulunur.

Teknoloji entegrasyon kapasitesi
Logo WMS ve Logo WMS Platform yazılımları, yeni nesil teknolojilere uygun olarak çalışmakta ve entegre iş hizmetleri sunmaktadır. Android cihazlarda bulunan ve mevcut teknolojiler ve ses sistemleri ile entegre olabilen WMS yazılımı ile güncel kalabilirsiniz.

Küçük ölçekli işletmeler için.

Logo WMS ile deponuzdaki tüm hareketleri el terminalleriyle kontrol altına alın.

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için depo yönetimi.

Logo WMS Platform ile üretimden satışa kadar tüm değer zincirinizdeki mal hareketlerini optimize ederken depo süreçlerini en iyi şekilde yöneterek kârlılığı ve verimliliği artırın.

 • Tüm depo yönetimi ve lojistik işlemlerinin tek platformdan yönetimi
 • Zaman ve maliyet tasarrufu
 • Süreç otomasyon özelliği
 • Barkod, RFID, karekod gibi yeni nesil teknolojilerle entegrasyon
 • Entegre el terminali kullanımı

WMS - Depo Yönetim Sistemleri ürünleri.

Sık Sorulan Sorular.

Depo yönetimi, üretimden satışa tüm değer zincirinin bütünleşik yönetimini ifade ediyor. Depo yönetim sistemi ise depo yönetiminin otomatize olmasını sağlıyor. Logo’nun depo yönetimi portföyünde Logo WMS Platform ve Logo WMS çözümleri bulunuyor.

Depo yönetim sistemleri günlük lojistik operasyonların verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor. Depo yönetim sistemleri sayesinde doğru ürün, doğru yerde ve doğru miktarda sunuluyor. Böylece işletmeler karlılık elde ediyor ve rekabet avantajı sağlıyor.

İş kalemleri arasında depo süreçleri bulunan tüm işletmeler depo yönetim sistemlerini kullanabiliyor. Sektör ve işletme büyüklüğü fark etmiyor.

Depo yönetim sistemleri genel olarak benzer işlevlerle malzeme, personel ve ekipman yönetimine katkı sağlıyor. Bununla birlikte çözümler ihtiyaca göre uyarlanabilecek esneklikte de sunulabiliyor. Logo WMS Patform ile ihtiyaca göre uyarlama yapılabiliyor.

Depo yönetimi çözümünü satın almadan önce ihtiyaçları analiz etmek önem taşıyor. Çözümün stok tutma ya da sevkiyat aşamalarının yanı sıra depo süreçlerinin tamamını kapsaması gerekiyor.  Yeni nesil entegrasyonlar ve ihtiyaca uygun fonksiyonlar sayesinde sürecin tamamında otomasyon ve kontrol sağlamak mümkün oluyor.

Depo yönetim sistemlerinde yeni nesil entegrasyonlar bulunması verimliliği artırıyor. Logo Depo Yönetim Sistemi çözümleri, barkod, RFID, karekod gibi yeni nesil teknolojiler ve yeni nesil Android işletim sistemli cihazlar ile entegre çalışıyor.

Depo ve tedarik süreçlerinin verimli şekilde kullanılması için yapılan tüm çalışmalar depo yönetimi kapsamına girer. 

Depo yönetim sistemi WMS, depolamanın dört ana aşaması için çözümler sunar. Bu aşamalar genel olarak; stokların alınması, depolanması, paketlenmesi ve sevkiyatı olarak özetlenebilir.

Tedarik zincirinin verimliliği büyük ölçüde WMS’nin verimliliğine dayanır. Depo yönetim sistemi, her seferinde hızlı veri erişimi ve kaliteli hizmet sunumu ile satış döngüsünü kısaltarak ERP yazılımına entegre ediliyor ve yeni nesil teknolojilerle bütünleşik şekilde çalışıyor. 

Depo yönetimi çözümleri, işletmelere depo sistemlerini yürütmenin ve geliştirmenin tüm yönlerini kapsayan daha bütünsel bir çerçeve sağlıyor. Depo stok yönetimi ise stok hacimlerini yönetmek için daha yalın bir yaklaşım benimsiyor. 

İşletmenin büyüklüğüne göre seçilen Logo WMS ve Logo WMS Platform yazılım çözümleri, malların sevkiyat sırasında kolayca bulunabilmelerini sağlamak için radyo frekansı tanımlama (RFID), otomatik tanımlama, karekod ve 2D barkod tarayıcılar dahil olmak üzere gelişmiş izleme sistemlerinin kullanılmasını sağlıyor. 

Stok kontrol programı; temel olarak stok seviyelerini, satışları, teslimatları ve siparişleri takip etmek amacıyla kullanılan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Logo WMS ve Logo WMS Platform ile mevcut stoğa giren ve çıkan malların akışını etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

 • İşletmenizin ihtiyaçlarını ve amaçlarını belirleyin.  

 • Yazılımın talep ve ihtiyaca göre zenginleştirilen pratik kullanım imkânları sunmasına dikkat edin. 

 • İşletmenizin ölçeğine uygun olarak depo süreçlerinin tamamını kapsayan Logo WMS yazılım çözümlerinden birini tercih edin.

 • Logo WMS ve Logo WMS Platform gibi güvenli bir yazılım çözümünü işletmenize entegre edin. 

Logo Depo Yönetim Sistemi çözümleri, üretimden satışa kadar her aşamada etkili ve verimli bir operasyon süreci sağlıyor. İhtiyaca uygun modüllerin kullanımına imkan tanıyan, el terminallerine ve Logo ERP gibi yazılım çözümlerine entegrasyon sağlayan Logo WMS ve Logo WMS Platform hizmetleri, maliyetleri düşürerek verimliliği artırıyor. İşletmenizin büyümesine, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına ve rekabet avantajı elde edebilmesine yardımcı olarak iş operasyonlarının her yönünde gerçek zamanlı bilgiler üreten Logo WMS ve Logo WMS Platform çözümlerini keşfetmek için teklif alabilirsiniz. 

Bizimle çalışın,
Anında sonuçlarla işinizi büyütün

Site içinde arayın.

Dijitalleşme hikayenize birlikte başlayalım.

Formu doldurun, size ulaşalım!
ya da bizi arayın